Nieuwe wedstrijdlicentiestructuur

Geplaatst op 11-02-2021  -  Categorie: Racing  -  Bron: Watersportverbond

Nieuwe wedstrijdlicentiestructuur Zeilen, Kite - en Windsurfen eerlijker en toegankelijker
 
Beste Wedstrijdzeilers, Kite- en Windsurfers,
 
Begin 2020 heeft het Watersportverbond een wijziging doorgevoerd met betrekking tot de licenties en licentiestructuur voor het wedstrijdzeilen, kite- en windsurfen. Velen van u waren verbaasd en hadden kritische opmerkingen op deze wijzigingen. Het Platform Wedstrijdsport heeft afgelopen jaar kritisch naar de licentiestructuur gekeken. Na overleg met verschillende belanghebbenden heeft het Platform een nieuw voorstel aan het hoofdbestuur gedaan. Hierop is positief gereageerd. Als onderdeel van de begroting is de nieuwe licentiestructuur tijdens de afgelopen ALV op 12 december 2020 goedgekeurd.

Waarom een wedstrijdlicentie?
Om de wedstrijdsport mogelijk te maken is een bijdrage aan de sport noodzakelijk. Zonder de bijdrage uit licenties is het onhaalbaar de wedstrijdsport op een manier zoals die kan worden verwacht, te organiseren. Kortom: zonder licentie, geen wedstrijdsport!

Waaraan worden de inkomsten besteed?
De licentie inkomsten worden 100% besteed aan de wedstrijdsport:

 • Registratie
  Via de licentie voldoet het Watersportverbond aan de verplichting van NOC*NSF, de Nationale Doping Autoriteit en het Instituut Sportrechtspraak om alle deelnemers aan georganiseerde sport te registreren.
 • Wedstrijd Officials
  Voor een goede organisatie, juiste baan en correcte startprocedure, maar ook voor protestafhandeling en uitslagverwerking, is een uitgebreid wedstrijdcomité nodig. Deze uit vrijwilligers bestaande comités dragen zorg voor een eerlijke wedstrijd en hebben vanzelfsprekend behoefte aan een goede opleiding en bijscholing. Naast de opleidingen, speelt het Watersportverbond een belangrijke rol in de werving van nieuwe Officials en de afstemming van vraag en aanbod tussen wedstrijdorganisaties en comitéleden, zowel nationaal als internationaal.
 • Regelgeving
  De licentie dient als waarborg voor de acceptatie door wedstrijdzeilers van de Regels voor Wedstrijdzeilen. Kortom: een eerlijk verloop van wedstrijden. De Reglementen Commissie van het Watersportverbond verzorgt iedere vier jaar de Nederlandse vertaling van de Regels voor Wedstrijdzeilen en de juiste bewoording van de nationale bepalingen. Tevens worden wijzigingen of aanpassingen in de Regels voor Wedstrijdzeilen (Submissions) ingebracht bij World Sailing.
 • Nationale Kampioenschappen
  Voor alle nationale klassen verzorgt het Watersportverbond de juiste documentatie en uitvoering, inclusief de blauwe wimpels en medailles, van alle Nationale Kampioenschappen. De Technische Commissie Wedstrijdzeilen en de Reglementen Commissie van het Watersportverbond dragen hiervoor de verantwoordelijkheid.
 • Internationale vertegenwoordiging
  In de basis worden de regels internationaal bepaald en opgesteld door World Sailing. Circa 11 vrijwilligers zetten zich namens Nederland daartoe in. Mede door de goede samenwerking met World Sailing zijn we zo op het hoogste niveau vertegenwoordigd in de Raad van World Sailing.
 • Watersport Academy: opleiding tot Wedstrijd Official, Instructeur, Trainer, Coach
  Het Watersportverbond onderhoudt en ontwikkelt de opleiding tot Official via de (online) Watersport Academy.  Ook biedt het opleidingen tot instructeur, trainer en coach. Deze instructeurs, trainers en coaches spelen een belangrijke rol bij het enthousiasmeren van de jeugd voor de sport.  

 
Nieuwe licentiestructuur – Eerlijk, Toegankelijk, Eenvoudig

Eerlijk: Dat was en is het uitgangspunt van de herziening van de licentiestructuur. De kosten van de licentie voor de stuurman en bemanning zijn gelijk getrokken. Het is onze overtuiging dat elke deelnemer van een wedstrijd in gelijke mate geniet van de activiteiten die door het Watersportverbond worden verricht.

Toegankelijk: Een van de belangrijke speerpunten van het Platform Wedstrijdsport Zeilen, Kite - en Windsurfen van het Watersportverbond is om de wedstrijdsport laagdrempelig en toegankelijk te maken om vervolgens groei te realiseren. Het is geen geheim dat de vergrijzing en krimp in de wedstrijdsport is ingezet. Mede hierom is  er een evenementen-/opstaplicentie voor een aantrekkelijk tarief en korte geldigheidsduur. Op deze manier kan iedereen makkelijk een keer meedoen en proeven van onze mooie sport.

Eenvoudig: De abonnementsvorm voor de wedstrijdlicentie komt weer terug! Vanaf de eerstvolgende aankoop van een licentie in 2021 geschiedt de verlenging automatisch.
 
Overzicht van de licentievormen per 2021

 • Wedstrijdlicentie vanaf het jaar dat men 22 wordt, geldig voor 1 kalender jaar – € 41,50  
 • Wedstrijdlicentie t/m het jaar dat men 21 wordt, geldig voor 1 kalender jaar  – € 20,75 
 • Evenementen-/opstaplicentie geldig gedurende 7 dagen, startdatum te bepalen bij aanschaf - € 10,50
 • De eerstvolgende aanschaf van de wedstrijdlicentie wordt per 2021 automatisch omgezet naar een abonnementsvorm.  

Klik hier voor meer informatie over documentatie die nodig is voor wedstrijdzeilen, kite- en windsurfen.

Mocht u ideeën hebben voor het Platform Wedstrijdsport, dan ontvangen wij die graag per mail op: neliezmroftalp.[antispam].@watersportverbond.nl.

Met vaargroet,
Platform Wedstrijdsport Zeilen, Kite - en Windsurfen

Wat is het Platform Wedstrijdsport, Zeilen, Kite - en Windsurfen?
Het Platform Wedstrijdsport is bij uitstek de plek voor actief contact met en inspraak van aangesloten wedstrijdorganiserende verenigingen en klassenorganisaties. Hierbij staat de inhoud en niet de (formele) organisatie voorop. Daarnaast wil het Platform voor alle zeilers, kiters en windsurfers van Nederland het nut van een actieve bond benadrukken.