ONK 2020 –CANCELLED–

Geplaatst op 24-08-2020  -  Categorie: Racing  -  Auteur: NDC secretariaat

Beste leden van de Nederlandse Draken Club,

Met de huidige opleving van het Coronavirus, de aanscherping van de regels binnen veel veiligheidsrisico’s, het landelijk beleid van de 1,5 meter samenleving en de opgelegde beperkingen in landen om ons heen als gegevens, heeft overleg plaats gevonden met de Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roei Vereeniging over het wel of niet doorgaan van het Open Nederlands Kampioenschap (ONK) Draak 2020, 17-20 september.

Het standpunt van het bestuur van de NDC is dat aan het Open Nederlands Kampioenschap door elke nationale en internationale Draakzeiler deelgenomen moet kunnen worden. Door de beperkingen als gevolg van de aanscherping van de regels en het risico op besmettingen binnen een team en de quarantaine beperkingen in omringende landen of regio’s is dat thans niet mogelijk.

Ook voorziet het bestuur en de wedstrijdleiding van de KNZ&RV  beperkingen voor het geplande ONK 2020 door de 1,5 meter afstandsregel.  Op het startschip en op de RIB’s van de wedstrijdleiding kan deze veilige afstand niet worden gegarandeerd. 

Daarom heeft het bestuur van de NDC, samen met de verantwoordelijken binnen de Koninklijke Nederlandse Zeil- & Roeivereniging besloten het ONK Draak 2020 niet te laten plaatsvinden.

Wij begrijpen dat velen van u teleurgesteld zullen zijn. Naast teleurgestelde teams zullen er teams zijn die deze beslissing kunnen onderschrijven. Wij hebben relatief lang gewacht om deze beslissing te nemen omreden dat ook wij heel graag een topevenement als het ONK willen organiseren. Om bovengenoemde redenen hebben we uiteindelijk het besluit genomen dat dit niet kan. Helaas, de omstandigheden zijn zoals ze zijn!  

Lokaal wordt er nog in de Draak gezeild. Het zijn initiatieven van individuele Draakzeilers of een oefenpotje van een lokale zeilvereniging. Het is aan de individuele zeilers om hier aan deel te nemen. Deze evenementen worden niet door de NDC georganiseerd.  Komende dagen zullen wij op de website van de NDC bekend maken waar en wanneer meestal Draak wordt gezeild.

Laten we hopen dat de maatregelen die zijn getroffen of nog worden getroffen om een tweede pandemie van het COVID-19 virus tegen te gaan doeltreffend zijn. Laten wij daar ook allemaal onze bijdrage aan leveren.

Onze blik richt zich naar de toekomst. Als het COVID-19 virus onder controle is kunnen we weer van onze geliefde sport genieten. Wanneer dat is: geen idee. Tot die tijd zijn we gedwongen om hier telkens aan de hand van de actuele kennis van het COVID-19 virus passende maatregelen te treffen.

Op de jaarvergadering 2020 (plaats, datum en vorm worden binnenkort bekend gemaakt) kunnen wij ons met nieuwe energie focussen op 2021 met als uitgangspunt dat er dan – hopelijk – minder verstoring van de jaarkalender zal zijn door COVID-19.

Blijf gezond !

Met Drakengroet, bestuur NDC


Klaas Ruigewaard, voorzitter
Erik Groot, penningmeester
Netty Tiggelman, secretaris
Daan Goedkoop, wedstrijdcommissaris
Wouter van Dis, communicatie/IT

 

____________________________________________________________________

Dear Dragon friends,

The recent revival of  COVID -19 (Corona virus) in Europe and in The Netherlands, resulting in increased prevention and safety measures, our national 1,5 meter social distance measure and quarantine requirements in nearby countries and regions, resulted in serious consideration between the Royal Netherlands Yacht Club and the Dutch Dragon Association. The key question was: Should the Dutch Open Championship 2020 be held?

The Dutch Dragon Association concluded that many friends from other countries are unable to join this scheduled event from 17-21 September, given quarantine measures. We also concluded that many potential Dutch sailors would not join the event to prevent a possible infection.

The Race Committee of the RNLYC stated that the 1,5 meter social distance rule cannot be guaranteed on board the Race Committee vessel and on board the RIBs.

We regret to inform you that our joined decision is to cancel the Dutch Open Dragon Championship 2020.

We do hope that the measures in place and the outlook for a vaccination will be effective to contain and eliminate the COVID – 19 virus coming winter. 

We must all stand together to reach this goal.

Stay healthy!

Looking forward to seeing you at the Dutch Dragon Events in 2021.