Van de voorzitter oktober 2021

Geplaatst op 20-10-2021  -  Categorie: General  -  Auteur: secretariaat  -  Bron: , ook namens Klaas, Wouter, Remco, Erik en Daan

 

 

Aan      alle NDC-leden

Van      Klaas Ruigewaard, huidige voorzitter

Datum  20 oktober 2021

 

Beste zeilvrienden, leden van de Nederlandse Draken Club

Sinds mei 2011 maak ik deel uit van het bestuur van de NDC.  Eerst als lid van het bestuur en vanaf eind 2014 als voorzitter. Ik ben dus inmiddels 10 jaar actief voor deze vereniging als bestuurslid. Het is een voorrecht dat ik mij zolang heb mogen inzetten voor deze prachtige club. En het is nu tijd om mijn taken over te dragen aan een andere Draakzeiler.

Het besturen van een vereniging zoals de Nederlandse Draken Club, een vereniging van en voor de leden, vergt tijd, maar ook zeker creativiteit. Het is altijd belangrijk voor het bestaan en de club dat er nieuwe ideeën komen, nieuwe bestuursleden die met hun eigen ervaringen input geven aan de vereniging. Het is dus goed dat bestuursleden na verloop van tijd hun taken aan andere leden overdragen.

Juist nu, in een periode waarbij een hoop mensen hebben gezien dat Nederland een prachtig land is, waarbij de sloepen niet meer zijn aan te slepen, en waarbij er een potentieel aanwezig is die in een Draak zou kunnen stappen is het voor een nieuwe voorzitter een enorme uitdaging om samen met het bestuur deze klasse nog meer te laten floreren. 

Bij deze nodig ik jullie allen  uit om zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de NDC. Niet allemaal tegelijk: als er meerdere kandidaten zijn volgen gespreksrondes!!

Naast kandidaten voor voorzitter kunnen jullie je ook aanbieden voor lid van de kascommissie 2022.

Beide aanmeldingen graag uiterlijk 31 oktober laten weten aan, secretaris, via ofni.[antispam].@dragonclass.nl of persoonlijk bij mij, Klaas. Dan is er tijd om de kandidaten op de agenda van de ALV te publiceren en vervolgens tijdens de ALV 21 november 2021 gekozen!

Natuurlijk zal ik, net als de bestuursleden, alle medewerking geven aan elke kandidaat die zich beschikbaar stelt om met hem of haar al mijn ervaringen te delen.

Ik hoop u op de ALV van 21 november a.s. te zien.

Een warme Drakengroet

 

Klaas Ruigewaard

0031622111566 of draawegiur.[antispam].@aboma.nl