Vooruitzicht 2021

Geplaatst op 01-03-2021  -  Categorie: General  -  Auteur: Klaas Ruigewaard

Vooruitzicht 2021

Het zeilseizoen 2021 staat ‘voor de boeg’. Helaas hebben we nog steeds te maken met de gevolgen van de COVID-19 pandemie. Zoals een ieder volgen wij de ontwikkelingen als bestuur op de voet. Het ziet er ten aanzien van de mogelijkheden voor maart en april 2021 nog niet goed uit. De besmettingsgraad is nog steeds zorgwekkend. De regering doet verwoede pogingen om enkele maatregelen te versoepelen, maar deze hebben nog geen invloed op de mogelijkheden om onze geliefde sport uit te kunnen oefenen. 

Als we naar de wedstrijdkalender kijken, is het niet realistisch om te verwachten dat de eerst serie op de Westeinderplas gevaren kan worden. Als NDC volgen wij het Watersportverbond. Op de site van het Watersportverbond staan alle regels zoals die door de overheid zijn gesteld. Dat betekent dat het vooralsnog niet mogelijk is om wedstrijden te houden. Ook de beperking van de gezelschapsgrootte tot minimum van 2 personen is met de Draak een uitdaging. 

Wel hebben we alle voorbereidingen genomen die nodig zijn om de wedstrijden te kunnen varen  Zodra bekend is dat varen  mogelijk is, zullen wij dat direct naar een ieder communiceren. Er kan worden ingeschreven. Als het evenement niet door gaat zullen uiteraard géén kosten in rekening gebracht worden. De NOR zal binnenkort ook ‘online’ gezet worden. 

 

Gebruik GPS

Over de NOR: Onder punt 1.5 zal de oplettende lezer direct zien dat we het gebruik van GPS in Nederland voor de wedstrijdseries Aalsmeer, Muiden, Zeeland, Akersloot gaan toestaan. Sterker, we gaan het promoten. Voor het ONK doen we dat niet, dus daar zal het gebruik van GPS niet zijn toegestaan. Wij hebben hierover contact gehad met de technische commissie van de IDA en handelen overeenkomstig met dat wat wij momenteel kunnen doen. Naar verluidt zal dit in Denemarken ook op deze manier worden opgepakt. In afwachting tot de algemene vergadering van de IDA, najaar 2021. waarbij het gebruik van GPS opnieuw in stemming zal worden gebracht gaan wij in Nederland hiermee dus al aan de gang. 

Met Sailmon hebben we als bestuur al intensief contact over de Sailmon MAX. In de komende tijd zullen wij u hierover verder informeren. Het wordt een hele mooie samenwerking.

 

NDC topics

De NDC ledenadministratie heeft een behoefte aan een update en vereenvoudiging. Na een marktanalyse  is er gekozen om  de software e-Captain te implementeren. Met e-Captain, dat speciaal gebouwd is voor verenigingen, kunnen wij op een eenvoudige manier het ledenbeheer goed inrichten, mailingen genereren, boekhouding professioneel herinrichten en onderhouden, en nog veel meer. Momenteel zijn wij, en in het bijzonder Wouter en Erik druk doende om het in te richten en de website te bouwen.

Aanvullend daarop overwegen wij als bestuur om aan te sluiten bij manage2sail voor het inschrijven voor wedstrijden. Internationaal wordt manage2sail veel gebruikt, en ook in Nederland wordt deze tool gepromoot door het Watersportverbond. Veel organisatiecomités maken hier ook gebruik van. Grote voordelen van deze applicatie is dat het speciaal voor de wedstrijdsport is ontwikkeld, dus dat de communicatie over wedstrijden, uitslagen, ranking, enz. hierin is geregeld. 

Al deze initiatieven nemen wij om onze vereniging ook voor de toekomt klaar te maken. 

Het gebruik van GPS is in onze beleving niet tegen te houden en geeft juist ook veel nieuwe mogelijkheden. Zeker ook voor de jongere generatie wedstijdzeilers is dit een hele mooie toevoeging, ook in een Draak. 

Een goede website, waarmee eenvoudig met de leden gecommuniceerd kan worden is zeker in deze tijd onontbeerlijk. 

En het managen van de wedstrijden, inschrijvingen, uitslagen, inning van inschrijfgelden is ook een steeds belangrijker aandachtspunt in deze steeds sneller manier van communicatie mogelijkheden. Dus al met al ontwikkelingen voor onze mooie vereniging.

 

Tot slot

Dan ook nog een oproep aan u allen. In dit jaar wordt het tijd dat we kijken naar de bezetting van het bestuur. Daan, wedstrijdcommissaris en ikzelf als voorzitter zullen dit jaar aftreden. Kandidaten hebben we echt nodig. Dit is het moment om  kenbaar te maken dat je je kandidaat wil stellen !!.